ما و شما دانش آموز مدرسه زمين و دانشجوي دانشگاه زندگي هستيم؛ زندگي كلاس درس و هستي استاد راهنماي ماست.

هدف ما به عنوان دانش آموز يا دانشجوی اين دانشگاه، آسان‌سازي مديريت و ارتقا كيفيت زندگي است.

كلاس‌هاي دانشگاه زندگي به دو گروه تقسيم مي شوند: گروه اول کلاس‌های مربوط به ترس، ترديد و نگرانی و گروه دوم کلاس‌های مربوط به عشق،‌ محبت و نشاط زندگي است.

در مدرسه شبانه روزي زمين، هر روز فرصت فراگیری مهارت‌های زندگی فراهم است و برنامه‌هاي آموزشي در اشكال مختلف، آن قدر تكرار مي‌شوند تا آموخته شوند و هيچ بخشي از زندگي نيست كه در آن آموختن نباشد.

کسانی در این دانشگاه موفق به اخذ دانشنامه می‌شوند که درجه‌ای از «آگاهی» را تجربه كنند. در واقع «احساس حضور خداوند» و اعتقاد به پشتیبانی او را در اولویت قرار دهند. چه زیبا خواهد بود که انسان پیام‌های خداوند را به صورت یک فکر و احساس قلبی دریافت کرده و برای پیشبرد اهداف راستین زندگی بهره‌جوید.

  ظرفیت ذهن ما برای تغییر و آسان‌سازی مدیریت زندگی، هدیه بزرگ الهی است. راهنمایی که همیشه همراه ماست. اگر موافقید روند يك تغيير پايدار را از خود شروع كنيد، هم اكنون در گروه کلاس‌های عشق و محبت، رضایت و سپاسگزاری ثبت نام كنید.

Image result for ‫دنشجويان دانشگاه زندگي‬‎ما و شما دانشجوي دانشگاه زندگي هستيم؛

 درهاي سلامتی و توانگری براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت و ارتقا كيفيت زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب