تاثير عبارت  « من هستم » بر سلامتي يا بيماري و توانگری یا تهی دستی

 

  گفتگوي متداول ميان مردم، به علت استفاده از كلمات نادرست، به جاي سلامتي، بيماري می‌آفريند. کسانی که پیوسته در مورد امراض و بیماری صحبت می‌کنند، ممكن است بی وقفه بیمار شوند. تکرار هر «کلام» انرژی آن را در ذهن مستقر می‌سازد و بتدريج تاثیر خود را بر جسم می‌گذارد.

كلامتان همواره يكي از دو نتيجه را به همراه دارد: ساختن يا فرو‌ پاشيدن، شفا يا بيماري. هر کلمه، انديشه و احساس شما، داراي قدرتي ويژه است، راز شفا اين است؛ تا می‌توانيد كلمات پاكيزه و مثبت، سازنده، سلامت آفرين و شفابخش را بر زبان آوريد.

 آگاهانه خود و اطرافيان را از انرژی کلمات یا جملات منفی متداول رها سازید؛ به کسی نگویید خسته نباشید و نگویید دستتان درد نکند. بگویید با نشاط باشید، پرتوان باشید، سلام بر دست‌هایت. بهتر است بدانید کلماتی مانند خستگی، درد، ترس و نگراني و يا تهيدستي و ركود، دارای انرژی منفی هستند و شما با استفاده از این کلمات، امواجی از انرژی منفی را به خودتان و کسی که دوستش دارید ارسال می کنید و شرایط خستگی، احساس درد، بیماری و يا تنگدستي و ركود را در جريان زندگي فراهم می آورید.

Image result for ‫من هستم‬‎

در هر فرصت مناسب تكرار كنيد؛ من سالم و با نشاط هستم،

من از نيروي زندگي سرشار هستم.

 درهاي سلامتی، توانگری، ثروتمندي و نشاط حداكثري براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است؛ الهي سپاسگزاريم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت و ارتقا كيفيت زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب