اکسیژن و هوای سالم موهبت الهی برای زندگی است

 تنفس عمیق و کامل در هوای سالم، رمز سلامتی و آرامش است و در مقابل، سطحی بودن تنفس تاثیر زیادی در پیدایش هیجان‌های عصبی دارد. یکی از روش‌های آگاهی بر فرآیند تنفس، شمارش آن است که با استفاده از فرمول« 4-8-3 » می توانید از تنفس خود، آگاه باشید، یعنی به مدت3 شماره ريه ها را از هواي سالم پركنيد، 8 شماره يا ثانیه هوا را در ریه های خود نگه دارید و در 4 ثانیه دی اکسید کربن را از ریه ها تخلیه کنید.

این روش تنفسی موجب می‌شود که اکسیژن کافی وارد جریان خون شده و سلول‌های بدن را تغذیه کند. تنفس عمیق شرایط پاک‌سازی بدن از مواد سمی را فراهم نموده و موجب بازسازی و شادابی سلول ها می‌گردد که در نهایت، فعالیت ارگان‌های حیاتی و اندام‌های بدن را فراهم می‌سازد.

آگاهي بر فرآيند تنفس، کلید آسان سازی مدیریت و ارتقاء کیفیت زندگی است.

 اگر با تمرین همه روزه و منظم صبحگاهی، قبل از هر تصمیم و شروع هر کاری از تنفس عمیق و کامل بهره جویید به تدریج می‌توانید بازیابی، ارتقا سلامت و نشاط حداكثري را تجربه نموده و سفر زندگی را به آسانی مدیریت کنید.

Image result for ‫تنفس عميق‬‎

 درهاي سلامتی، توانگری و ثروتمندي براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت،آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب