درسي از طبيعت؛ فرآیند زندگی به اراده الهی با نظمی خاص در طبیعت بر قانون حداقل تلاش و حداکثر کارایی ( قانون طبيعت) استوار است؛ گیاهان و درختان برای رشد تلاش نمی کنند فقط رشد می کنند. پرندگان تلاشی برای پرواز نمی‌کنند، فقط پرواز می‌کنند. ماهیت خورشید درخشیدن است، این ماهیت زمین است که با سرعت حداکثری در فضا بچرخد.

ماهيت انسان اين است که آرزوهايش را به آساني و با حداقل تلاش به صورت مادي تحقق بخشد؛

 

این قانون حداقل تلاش است یعنی کمتر تلاش کن، بیشتر بدست آور.

 اين قانون در سه بخش خلاصه مي شود:

بخش اول پذيرش است؛ يعني شرايط و رخدادها را همان طور كه هستند، بپذيريد.

بخش دوم مسئوليت است؛ يعني كسي را به خاطر شرايط خودتان مقصر ندانيد و سرزنش نكنيد.

بخش سوم دفاع نكردن است؛ يعني نيازي نداريد در مقابل ديگران از ديدگاهتان دفاع كنيد.

در این صورت زندگیتان با مقاومت مواجه می شود و انرژی تان هدر می رود.

قانون حداقل تلاش به قانون 80/20 نیز معروف است و می‌توان آن را قانون بهره وری هم نامید.

این قانون به ما می‌آموزد که 80% وقت و انرژی خود را بر 20% آنچه واقعا مهم است، متمرکز ‌کنیم؛ در واقع از میان کارهایی که در طول روز انجام می‌دهیم، تنها 20% آنها دارای اهمیت واقعی هستند که آن 20 درصد، نتایج 80 درصدی فراهم می‌آورند.

گروه برگزیده‌ای از افراد آگاه که بر این قانون آشنایی دارند و آن را در حوزه‌های کاری و زندگی خود کاربردی نموده‌اند، در لیست متفکران 80/20 محسوب می‌شوند. آنان کسانی هستند که با بهره‌جویی از افكار قلبي و ظرفیت ذهن در سطح آلفا به دست آوردهای 80 درصدی می‌رسند.

اگر افراد جامعه، ترس، نگرانی و استرس احتمالي

را رها کنند و این قانون را آگاهانه در حوزه های فردی و اجتماعی، مدیریت و کاربردی نمایند، نتایج چندین برابری و معجزه آسای آن شگفت انگیز خواهد بود. در گام اول می توانید خودتان را در لیست متفکران 20 /80 وارد نموده و در گام هاي بعدي پیشرفت های سریع در « جریان زندگی » برای خود و اطرافیان به ارمغان آورید.

 

 درهاي سلامتی و توانگری براي شما، خانواده و دوستان شما گشوده است.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب