این خواست خداوند است که انسان‌ها از یک زندگی سالم و بانشاط برخوردار شوند. افکاری که هم اکنون در قلب هوشمند و ذهن خلاق شما جریان دارند، در حال ساختن آینده شما هستند. اگر  افکار خود را بر احساسات مثبت برنامه‌ریزی كنيد، راهي به سوي ارتقا سلامت، شفاي بيماري و افزایش بهره‌وری خواهد بود.

حقیقت این است، هر فکری را که باور کنید و یا احساس خوبی نسبت به آن داشته باشید، همان را در سفر زندگی دریافت مي‌کنید.

بهتر است بدانيد كه خودتان مسؤل آفرينش فرآيند زندگيتان هستيد. این روش و قانون زندگی است. 

ذهن شما داراي ظرفيتي بزرگ‌تر، به عنوان محل دريافت پيام هاي زندگي بخش برای توانمندي و خلاقیّت، ميليون‌ها بار وسیع‌تر از آن چيزي است كه در حال حاضر بهره مي بريد.

اگر از ظرفیت ذهن و افکار قلبی‌تان بهره جوييد، مي‌توانيد سبک زندگی را تغییر داده و درهاي سلامتي، نشاط زندگي، توانگري و ثروتمندي را به روي خود، خانواده، دوستان و افراد جامعه بگشاييد و پیوسته، فرآیند زندگی را در این جهان سامان بخشید، جهانی که خانه( آرامش و زندگی)تان است.

كليد، افکار و احساسات شماست.

درهاي سلامتی، توانگری و ثروتمندي براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

www.livelyhouse.ir

بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت،آسان سازي مديريت و ارتقا كيفيت زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب