اگرقرن بيستم را قرن شناسايي مغز بناميم، قرن بيست و يكم، قرن شناسايي قلب هوشمند خواهد بود.

 تحقیقات علمی در باره اينكه قلب انسان فكر مي كند و سلول ها داراي حافظه هستند، به دست آوردهاي نوینی نايل آمده است. هر جا صحبت از مهر و محبت، تفكر و تعقل است، جايگاه آن قلب هوشمندياست. كه هماهنگ با قلب صنوبری به صورت يك شبكه بسيار قوي براي انتشار اطلاعات و انرژي نيز عمل مي كند؛ انرژی حیات بخشی که با تکرار هر ضربان قلب، امواج لطیفی در 75 تریلیون سلول وارد نموده و به سوی اندام های بدن، افراد جامعه و جهان هستی ارسال می دارد .

قلب هوشمند، قوي ترين شبكه سامانده «انرژي-اطلاعات» و نيروي زندگي است.

علت تنش در روابط برخي از مردم این است که بیشتر ارتباطات و روابطشان، صرفا توسط بخش نا خود آگاه ذهن برقرار می‌شود، نه از طریق « افکار و تبادل ارتعاش قلب‌ها ». بنابراین بهره مندي از افكار قلبي براي گسترش روابط انساني يك ضرورت و اولويت است.

ارتباط و تبادل ارتعاش قلب‌ها است که پنجره‌های روشنی را از طريق آگاهي ذهن به سوی همدیگر می‌گشاید و روابط انسانی را شکوفا می‌سازد.

در واقع فهم حقایق زندگی، درک اسرار هستی، اندیشیدن و شنوایی، مشاهده و بینایی،

توانايي «قلب هوشمند» يعني «دل انسان» است.

شما می توانید بر رودخانۀ افکار و احساسات خود نظارت کامل داشته باشید

و روابط خود را با سایر انسانها و جهان هستی توسعه بخشید.

 

  درهاي سلامتی، توانگری و ثروتمندي براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب