شما خود شفا دهنده‌اید. با وجود افزايش آگاهي درعصر حاضر، بيشتر مردم همچنان مي پندارند كه سلامتشان متكي به منشائي بيرون از خودشان است: متكي به استادي معنوي يا پزشكي متخصص. آنان به راز شفاي دروني خود پي نبرده اند؛ فرايند دروني شفا و اين هديه والا و موهبت الهي، بسيار فراتر و قدرتمندتر از هرگونه درمان است.

علت اصلی بيماري ها، نگراني و شرايط استرس آور، عدم رعایت حقوق دیگران و نیز تغذیه، آب و هوای نا مناسب است كه بر جسم انسان تحميل مي شود و نيروي زندگي را كاهش داده و به حداقل مي رساند. لذا صرف وقت براي تمرين و تغيير الگوهاي فكري و رهايي از احساسات منفي، واقعا ارزشمند است. چرا كه شخص، مادامي كه عادت هاي ناشی از افكار منفي خود را كه مسبب اصلي درد و بيماري است، رها نكند، شفا نمي يابد و چه بسا درد، در همان ناحيه يا اندام هاي ديگر بازگردد و بارها تكرار شود.

از معجزه قانون بخشش بهره جویید.

بخشش داوطلبانه و پيوسته يكي از روش هاي موثر است تا انسداد و موانع سلامت گشوده شود. وقتي نمي بخشيد، جهان نيز به شما نمي بخشد. وقتي نمي بخشيد و حق دیگران را تسویه نمی کنید، چيزي از شما گرفته مي شود كه معمولا سلامتي است.

وقتی حق ديگران به ويزه حقوق عمومي در ميان است، پرداخت و تسویه نمي شود و به طور كلي وقتي در روابط مالي، حقوقي و اجتماعي رضايتمندي حاصل نمي‌گردد، ممكن است چندين برابر آن براي تجربه هاي منفي زندگي از جمله: مسدود شدن جریان زندگی، تصادفات، اتفاقات ناگوار برای خانواده، ركود اقتصادي، پرداخت جرايم مختلف، از دست دادن بخشي از اموال، مسايل حقوقي، مالي و خانوادگی به ویژه مخارج سنگين بيمارستان، درمان و عوارض جانبی آن، هزینه شود.

بهتر است بدانید که عدم تسویه حساب حقوق دیگران که معمولا موجب نارضایتی و ارسال مکرر امواج ذهنی می گردد، آثار منفی و مخرب خود را در طول سفر زندگی به صورت تجربه های منفی مانند اتفاقات ناگوار و بروز بیماری ها نمایان می سازد.

در واقع کلید فعال سازی ذهن در زمینۀ حقوق دیگران، « رضایت » یا « عدم رضایت » است. به محض ایجاد نارضایتی به هر دلیل، فرآيند ارسال فعال شده و امواج مخرب ذهن یا ذهن ها، علاوه بر اینکه نیروی زندگی را از بين برده و يا به حداقل مي رساند، اتفاقات ناگوار و هزینه های کلانی را نیز در جريان زندگی برای فرد یا اطرافیان تحميل مي كند.

 

 درهاي سلامتی، توانگری و ثروتمندي براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت،آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

 لينك راهنماي دريافت كتاب