فرآيند رهايي، روشی است که می تواند ما را از اسارت تمایلات نفساني و انرژی های وابسته به نفس؛ یعنی ترس، شک و نگرانی که بین ما و نیروی زندگی و نهایتا بین ما و خدا فاصله می اندازند، رها سازد.

 

سلام بر قانون جذب، قانون آفرینش برای زندگی

 بسیاری از شما درباره قانون جذب مطالعاتی داشته اید، یا مطالبی شنیده اید، نیروی قدرتمندی که « نظم » را در راستای مشیت الهی در جهان هستی برقرار نموده و مدیریت زندگی را آسان می سازد.

قانون جذب مستقيما به افكار و ارتعاشات شما پاسخ مي دهد. مهم است بدانید که قانون جذب در زندگی شما وجود دارد و این نیروي قدرتمند از بدو تولد در سیاره زمین، تنظیم کننده روابط شما با سایر انسان‌ها و جهان هستی است، ارتعاش شما مثبت باشد یا منفی، قانون جذب همان را سريعا به شما برمی گرداند.

كليد، افكار و احساسات شماست.

در هر جای دنیا باشید، همه امور شما با یک قانون سر و کار دارد: « قانون جذب » که به آن « راز » نیز گفته می شود. جریان خلاقی که در راز وجود دارد، با به کارگیری آن در سه مرحله، شما را به آنچه می خواهید، می رساند.

مرحله اول، درخواست و آرزو: این است که خواسته های خود را در زمان حال، ساده و شفاف انتخاب و تکرار کنید.

مرحله دوم، توکل و یقین: این است که شما در راستاي تقدير الهي به نتيجه كارتان باور و ایمان داشته باشید و یقین بدانید که خواسته به حق شما به محض درخواست، اعطا مي شود؛ اين شما هستيد كه بايد هرگونه شک و تردید را رها کرده و براي دريافت هر خواسته، احساس خوبي داشته باشيد و مطمئن شويد كه آن را بدست مي آوريد.

مرحله سوم، احساس و دریافت (پذیرش): این دنیا، دنیای ارتعاشات و احساسات است. وقتی حس خوبی دارید خود را در فرکانس دریافت قرار می‌دهید، يعني ارتعاشات ذهن تان، شرايط فراواني و دريافت را براي شما فراهم مي آورد. 

اگر با تمرين، از هرگونه افكار و احساسات منفی که تولیدکنندۀ مقاومت است رها شويد، می توانید سلامت زندگی و زیبایی های آفرینش را تجربه کنید. بنابراین با کلید افکار و احساسات خوب؛ درهای سلامتی، توانگري و ثروتمندي را به روی خود، خانواده، دوستان و افراد جامعه بگشایید.

محیط ارتعاشی، فضایی اســت کــه افکارتان، فرآیند جذب را هماهنگ با ارتعاشــات ارســالی در اطراف شما جاری می‌سازد و قانون جذب به آنچه درون فضای ارتعاشــی وارد کرده‌اید، پاســخ می‌دهد.

افکار و احساسات شما، بلافاصله به فضای ارتعاشی وارد می‌شوند.

(مثبت یا منفی)

 درهاي سلامتی و توانگری براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب