براساس تحقیقات، علت عمده و پنهان بیماری ها، ناشی از استرس و نگراني است.

استرس نوعی نیروست که توسط ذهن تولید می شود و تاثیرات منفی آن، بدن را از کار طبیعی خود باز می دارد. افرادي كه همواره از مسائل مختلف زندگی مانند مسايل حقوقي، مالي و خانوادگي، سرنوشت فرزندان، گراني كالاها و ركود اقثصادي نگرانند، بهتر است بدانند، هر احساس نگراني، قدمي به سوي اضطراب، استرس و افسردگي است.

براي مديريت استرس بايد بياموزيم چگونه نگرانی را کنار بگذاریم و با آرامش آشتی کنیم. به آسانی با گفتن « بعدی و يا بگذريم» به همراه تنفس عمیق و شمارش معکوس ذهنی مثلا از 10 تا 1 می توانید شرایط استرس آور را تغییر دهید.

آسان ترین و کم هزینه ترین روش برای کنترل و مدیریت استرس؛ تنفس عميق در هواي سالم، مصرف آب سالم، تعادل در شيوه ها، توکل و اعتماد بر خداوند است. باید یاد بگیریم، مسائلی را که نمی توانیم حل کنیم به خداوند بسپاریم و راه حل الهی را طلب نماییم.

نگراني، نوعي ترس و استفاده از نيروي تجسم، براي آفرينش چيزي است كه نمي خواهيد و نگران بودن در امور زندگي، اعتماد نداشتن به خداوند است، اگر حادثه ای را که نمی خواهیم در آینده پيش آيد، در ذهن خود تصور کنیم، شرایط تحقق آن را در فرآیند زندگی فراهم می آوریم؛ به منظور رهایی از چنین شرایطی قبل از اینکه آن مورد در ذهن برنامه ریزی شود با گفتن « حذف، حذف » تصویر و آثار نگرانی را از ذهن خود پاک نموده و صحنه هاي زيبا و افكار مفيد را بلافاصله برنامه ريزي و جايگزين كنيد تا زندگي آرام و با نشاطی را تجربه کرده، بر آرامش خود و اطرافيان بيفزاييد.

با گفتن«بعدی» و تغییر نگرش به وقایع زندگــی، آثار نگرانی و شرايط استرس آور را از

ذهن خــود پاک نموده و «نشاط زندگی» را تجربه کنید.

 

 درهاي سلامتی و توانگری براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب