لحظه اکنون به معنی «زمان حال» و لحظاتی است که پیوسته استمرار مي يابد و سرمایه اصلی، يعني سفر زندگي و عمر مفيد انسان را فراهم می آورد. شما همواره در لحظه هستيد. وقتی به حضور در لحظه اكنون آگاه باشید، این فرصت در اختیار شماست که از نيروي قدرتمند حال، بهره جوييد.

لحظه اکنون فرصت مدیریت آگاهانه زمان، برای آفرینش سلامتی و مهارت های زندگی است. اگر لحظه را در فضای هشیاری تداوم بخشیم در فرآیند آگاهانه زمان قرار گرفته ایم؛ شتاب گذشته و فشار آینده کنار می روند، ( لحظه اکنون ) باقي می ماند كه تنها سرمایه موجود، یعنی فرصت آفرينش مهارت هاي زندگی است.

لحظه اکنون؛ والاترین هدیه الهی برای احساس حضور خداوند و تحقق خلاقیت ذهن انسان است، جزئی از زمان که در زبان قرآن «عصر» نامیده  شده و ارزشمندي آن به تاييد خداوند رسيده است ( والعصر ). بنابراین هرگونه ترس و نگرانی را رها کنید تا بتوانید در «لحظۀ اکنون»؛ درهای سلامتی، نشاط زندگی، توانگری و ثروتمندي را به روی خود، خانواده، دوستان و افراد جامعه بگشایید.

لحظه اکنون فرصتی است که امواج میانی مغز انسان در سطح آلفا وارد عمل شده و خلاقیت ذهن، یعنی مدیریت آگاهانه زمان را تحقق می بخشد؛ لذا همه علاقمندان، کارشناسان و مدیران  برای تاثیر گذاری بیشتر در جلسات و حوزه فعالیت خود می توانند گزینه های فکری خود را در سطح آلفا برنامه ریزی کنند. پنج .. چهار ... سه... دو ... یک

اكنون زمان بيداري است، وقت آن است؛ به لحظه هاي زندگي و زيبايي هاي آفرينش در اطرافمان توجه كنيم و به جاي تمركز به گذشته و آينده، حضور در «لحظه حال» را تمرين كرده و درخواست كنيم:

 يا مقلب القلوب و الابصار با مدبر اليل و النهار

  يا محوال الحول و الاحوال حول حالنا الي احسن الحال

Image result for ‫لحظه اكنون‬‎زندگی در چشمه سار لحظه ها، جاری است

و این، لطف الهی است

حضور در لحظۀ اکنون، برای زندگی کافی است

 

 درهاي سلامتی و توانگری براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.


كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت و ارتقا كيفيت زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب