مديريت زندگي مشترك را باید آموخت.

خالق هستي انسان را براي رشد و تقويت كمالات انساني آفريد. ازدواج را براي توسعه‌ي عشق و محبت، آرامش و قوام خانواده قرار داد. اما، آمار منتشر شده در باره طلاق، نگران كننده است.

در همين راستا، به نظر مي رسد ارتقای شناخت نسبت به ماهيت حقيقي انسان ها كه متشكل از آگاهي، ذهن و احساسات هستند، مي تواند كمك موثري در كاهش تنش هاي پيش آمده، به ويژه در بين زوج هاي جوان باشد. آشنايي با اين فرآيند و تمرين زندگي در لحظه حال، به تدريج می تواند فرهنگ صميميت، سپاسگزاری و تمرين معنويت را در ذهن انسان نهادينه کند.

ذهن انسان، برای اینکه حاکمیت خود را حفظ کند پیوسته در پی آن است که لحظه حال را با مرور حوادث گذشته و برخی افکار مربوط به آینده تحت تاثير قرار داده و ماجرا بسازد و با این شیوه خاص، شخصیت واقعی انسان را در پشت پرده غفلت، پنهان می کند.

اين خطاي ذهن است كه ما خودمان را موجودي برتر، مستقل و جدا از ديگران بدانيم و در محدوده تمايلات نفساني فراموش كنيم كه مسوليت الهي ما واگذاري آموخته هاي خود به هم نوعان خويش به منظور بهبود و ارتقا كيفيت زندگي است؛ بايد ياد بگيريم هرگونه رنجش خاطر و افكار منفي را از خود دور سازيم و با تمرين مداوم از ذهن هميشه بيدارمان، براي تمرين معنويت و گسترش فرهنگ اعتدال در فرآيند زندگي بهره جوييم.

 برقراري رابطه، نشانه ايمان، تمرين معنويت و رسيدن به رستگاري است.

مشاور و هم راز یکدیگر باشید، هرگونه رنجش خاطر و نگرانی را از خود عبور دهید تا نور الهی در فضای زندگی جلوه گر شود. اگر در همسر خود رفتاری ناشی از غفلت و غیر عمد مشاهده کردید، به همراه تنفس عميق و پذيرش لحظه حال آرامش را در فضاي زندگي جاري سازيد.

جریان پذیرش و تسلیم، فرآیندی موثر و درونی برای رهایی ذهن از هر گونه مقاومت است. در حالت پذیرش و تسلیم است که عشق الهی درون شما جوانه می زند، انرژی حیات در سفر زندگی جاری می شود و روابط شما را متحول می سازد.

كافی است هر روز اول صبح با عبارت زيباي سلام، مبارك است و سلام بر زندگي، تولد روزانه همديگر را تبريك بگوييد و آثارش را به تدريج در سفر زندگي خود مشاهده نماييد.

 Image result for ‫پرندگان‬‎

همراه و همگام به سوي بالندگي و تكامل

  درهاي سلامتی و توانگری براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است و ما سپاسگزار هستيم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب