اعتدال در قانون خلقت به معنای هماهنگی، برابری و شیوه جهان هستی برای خلاقیت و الگوی زیستن است.

اعتدال در روابط انسانی به معنی هماهنگي و تعادل در استفاده از همه سرمایه های زندگي است.

بسيار مهم است که برای همه برنامه ريزي ها در حوزه های فرهنگی و آموزشی، اقتصادی و اجتماعی كه لحظه لحظه‌ي طول عمر انسان و در واقع سرمايه اصلي او را مصرف مي كند، تعادل برقرار شود؛ انسانی که در بهترین و نیکوترین صورت و آراستگی آفریده شده، هر سلول بدنش زمانی سالم و زنده است که در حالت تعادل باشد.

تعادل شیوه خلاقیت مغز انسان با فرکانس ده سیکل در ثانیه است.

آلفا، بتا، تتا و دلتا عناوینی برگزیده برای معرفی دامنۀ امواج مغزی انسان هستند در سطح آلفا، فرکانس امواج مغزی در حالت تعادل و از 7 تا 14 سيكل در ثانيه است. بتا، فرکانس14 تا 21 و بیش تر است، بیش از 21 تا 40 به تدریج اضطراب آفرین و بیش از 40 ، تنش زا و خشونت آفرین است.

درسطح تتا، فرکانس امواج مغزی به 4 تا 7 سیکل در ثانیه می رسد که حالت خواب سبک یا به خواب رفتن است. در خواب عمیق، فرکانس امواج مغزی به 4 سیکل در ثانیه و پا یین تر می رسد که پژوهشگران آن را سطح دلتا نامیده اند.

اگر با تمرين در آگاهي بر فرايند تنفس گزینه های فکری را در سطح فرکانس 10 سیکل در ثانیه برنامه ریزی کنیم، فعالیت عملی ما در سطح فرکانس 20 سیکل در ثانیه تنظیم خواهد شد. به عبارت ساده تر می توان سطح آلفای امواج مغزي را اتاق فکر، آگاهي و خلاقيت و سطح بتا را به عنوان دفتر کار، اجرا و عمل نامید.

این امتیاز ویژه و خاص انسان است که در مقام عقلانیت، آگاهي و خلاقیت؛ هماهنگ با جهان هستی می تواند شیوه خلاق اعتدال را کاربردی نموده، امور جهان : خانواده، اداره، سازمان، شرکت، کارخانه، دانشگاه، منابع کشوری و جهانی را مدیریت کند. برای رشد و تعالی انسانيت، بهبود نظام آموزش، بالندگي افکار عمومی، سلامت همگانی، گسترش صلح جهانی، حفظ محیط زیست و برقراري نظم و آرامش در کره زمین برنامه ریزی کند.

Image result for ‫تعادل‬‎

 درهاي سلامتی، توانگری، ثروتمندي و نشاط حداكثري براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است؛ الهي سپاسگزاريم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

 لينك راهنماي دريافت كتاب