خانه آرامش افتخار دارد كتاب خوديار و خودآموز سلام بر زندگی  را به منظور دستيابي علاقمندان به اطلاعات كاربردي و بدون هزينه، به منظور مدیریت آگاهانه زمان برای زندگی، در وب سایت خانه زندگی منتشر نمايد. مطالب ارزشمندي كه از منابع معتبر استفاده شده و فهرست آن‌ها به شرح زير است. به اميد اینکه رهنمودي اساسي را براي آسان‌سازي مدیریت و ارتقا كيفيت زندگي، براي همسفران ارجمند به ارمغان آورد:

براي غناي بيشتر و حداکثري مجموعة خوديار و خودآموز «سلام بر زندگي» از آيات قرآن حکيم (کتاب زندگي) در حد امکان استفاده شده است. فهرست ساير منابع به شرح زير است:

 1. قرآن حکيم (کتاب زندگي)
 2. آزاد، پيمان (1389) چراغ آگاهي‌ات را روشن نگه دار (2)، جلد دوم، تهران: نشر ذهن‌آويز.
 3. آيرز، جان (1382) آسم، مترجم: فرهاد همت‌خواه، تهران: نشر عصر کتاب.
 4. احمدي، شکوفه (1382) بايد بود، يگانه راه زيستن، مشهد: نشر ترانه.
 5. استون، رابرت و سيلوا، خوزه (1387) مدير روشن‌بين، مترجم: مجيد پزشکي، تهران: نشر نسل نوانديش.
 6. استون، رابرت و سيلوا، خوزه (1388) دستان و انسان شفابخش، داود نعمت‌الهي، تهران: نشر معيار علم.
 7. ال.هي، لوييز (1384) سفر زندگي، مترجم: مينا اعظامي، تهران: نشر فراروان.
 8. ال.هي، لوييز (1387) افکار قلبي، مترجمان الهام آرام‌نيا و شمس‌الدين حسيني، تهران: نشر نسل نوانديش.
 9. ايموتو، ماسارو (1387) حيات اسرارآميز آب، مترجم: نفيسه معتکف، تهران: نشر درسا.
 10. باد، ماتيو و روت‌اشتاين، لاري (1382) کلمات شفابخش، مترجم: مهدي قراچه‌داغي، تهران: نشر البرز.
 11. بايرن، روندا (1388) راز، مترجم: سپيده سپيده‌دم،تهران: نشر پلک.
 12. بهادري‌نژاد، مهدي (1375) دانشگاه زندگي، تهران: نشر کاروان.
 13. پاندر، كاترين (1390) قانون شفا، مترجم: گيتي خوشدل، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
 14. پاندر، کاترين (1393) قانون توانگري، مترجم: گيتي خوشدل، تهران: نشر پيکان.
 15. پروتو، لوييس (1379) طريقت آلفا، مترجم: رضاجماليان و نرگس‌اسکندرلو، تهران: نشر مؤسسه‌اطلاعات.
 16. پورسيف، عباس (1379) خلاصه تفاسير قرآن (الميزان و نمونه)، تهران: نشر نيک‌آيين.
 17. پيرسال، پال (1389) راز و رمز قلب، مترجم: علي بروجرديان، تهران: نشر عطار.
 18. بپرواين، کورت (1381) ذهن خلاق، مترجم: علي‌اصغر شجاعي، تهران: نشر نقش و نگار.
 19. تول، اکهارت (1389) زميني نو، مترجم: ميترا معتضد، تهران: نشر البرز.
 20. جوادي‌آملي، عبداله (1367) کرامت در قرآن، تهران: مرکز نشر فرهنگي رجا.     
 21. جوادي‌آملي، عبداله (1386) تفسير انسان به انسان، قم: نشر اِسراء.
 22. چوپرا، ديپاک (1384) هفت قانون معنوي موفقيت، مترجم: مژده ودادي، تهران: نشر کتاب کيميا.
 23. چوپرا، ديپاک (1384) آتشي در دل، مترجم: عبداله ابتهاج، تهران: نشر حرير.
 24. چوپرا، ديپاک (1387) آفرينش سلامتي، مترجم: هايده عظيمي، تهران: نشر بهجت.
 25. چوپرا، ديپاک (1388) سلامتي هم زيباست، مترجم: مهدي قراچه‌داغي، تهران: نشر خاتون.
 26. چوپرا، ديپاک (1389) در شادي پايدار زيستن، توراندخت تمدن، تهران: نشر قطره.
 27. حسن‌زاده، علي‌اکبر (1390) روانشناسي کلام و جادوي مهارت‌هاي کلامي، تهران: نشر پلک.
 28. حکيمي، محمدرضا (1363) ترجمه «الحياة»، مترجم: احمد آرام، قم: نشر دفتر تبليغات اسلامي.
 29. داير، وين (1386) زندگي در پرتو عرفان، تنظيم و تلخيص سيدمهدي جعفريان، تهران: نشر افکار.
 30. دي‌مارتيني، جان‌اف (1389) از استرس به موفقيت، مترجم: هما احمدي، تهران: نشر ليوسا.
 31. رتشافن، استفان (1387) لحظة اکنون، مترجم: مهدي قراچه‌داغي، تهران: نشر اوحدي.
 32. رابينز، آنتوني (1382) به سوي کاميابي (1)، مهدي مجردزاده‌کرماني، تهران: نشر مؤسسه فرهنگي راه‌بين.
 33. رحيمي‌خوش، خليل (1382) رهايي از چاقي، مشهد: نشر سنبله.
 34. زوکاو، گري و فرانسيس، ليندا (1389) جايگاه قلب در روح، مترجم: شعله آتشين، تهران: نشر اوحدي.
 35. سليمي‌منش، رضا (1388) بهشت خود را بيافرينيم، تهران: نشر پونه.
 36. سيلوا، خوزه (1387) انسان شفابخش، مترجم: مجيد پزشکي، تهران: نشر نسل نوانديش.
 37. سيلوا، خوزه (1387) كنترل ذهن، مترجم: مجيد پزشكي، تهران: نشر نسل نوانديش.
 38. شربنر، بير (1373) راهي به سوي چشمه حيات و سلامتي، مترجم: علي‌اکبررادپويا، تهران: ناشر: مترجم.
 39. شيخ‌الاسلامي، جعفر (1376) گذري بر قرآن، تهران: نشر مدرسه.
 40. صدر، سيدرضا (1380) راه قرآن، قم: نشر دفتر تبليغات اسلامي.
 41. عميد، حسن (1362) فرهنگ عميد، تهران: نشر اميرکبير.
 42. فاکس و دايموند (1381) چهرة برتر، حالت بهتر، مترجم: سيروس گنجوي، تهران: نشر پيک فرهنگ.
 43. فرشاد، محسن (1388) تأملی بر اسرار ذهن، تهران: نشر علم.
 44. کارتر، ميلدرد و وبر، تامي (1388) ماساژ درماني، معجزة انرژي انگشتان، مترجم: طلا ميرهادي‌زاده و الهام جلائي، تهران: نشر فرهنگ تارا.
 45. کُچ، ريچارد (1390) قانون 20/80، مترجم: علي رمضاني، تهران: نشر گلپا.
 46. گروت، پم (1394) استعدادهاي بي‌کران شما، مترجم: علي علي‌پناهي، تهران: نشر بهارسبز.
 47. گواين، شاكتي (1393) تجسم خلاق، مترجم: گيتي خوشدل، تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.
 48. لوئيس، ديويد (1377) مديريت زمان، مترجم: کامران روح شهباز، تهران: نشر ققنوس.
 49. لوسير، مايکل (1386) چگونه جذب کنيم، مترجم: ميترا کيوان‌مهر، تهران: نشر علم.
 50. لوسير، مايكل (1387) قانون جذب، مترجم: مهرناز منتصركوهساري، تهران: نشر قاصدک صبا.
 51. لي‌هوور، جري (1388) طبيعت طبيب، ترجمة رضوان عابدي، تهران: نشر زمان.
 52. ملکيان، حسن (1388) تکرار کنيد تا تغيير کنيد، تهران: نشر لوح زرين.
 53. نبوي‌نژاد، شيرين و جعفري، حميدرضا (1384) چگونه آرزوهاي خود را تحقق بخشيم، تهران: نشرعشق.
 54. نيويورک‌تايمز، بررسي‌هاي روزنامه(1384)نجات کرةزمين، مترجم: جماليان، تهران: نشرچاپخش.
 55. واسواني، جي پي (1387) با خالق هستي، مترجم: فريبا مقدم، تهران: نشر حميدا.
 56. وردورمن، کارول (1390) مغز برتر، مترجم: داوود نعمت‌اللهي، تهران: نشر معيار انديشه.
 57. هري، آ.ر (1389) شگفتي‌هاي آب‌درماني، مترجم: رضا محتشمي، تهران: نشر ثالث.
 58. هيكس، استر و جري (1386)آرامش، مترجم: يلدا قبادي، تهران: نشر آسيم.
 59. هيكس، استر و جري (1387) از خدا بخواه او مي‌دهد، مترجم: پوراندخت تمدن، تهران: نشر البرز.
 60. هيكس، استر و جري (1388) اسرار قانون جاذبه، مترجم: سارا بختياري، تهران: نشر رسا.
 61. هيكز، استر و جري (1388) بخواهيد تا به شما داده شود، مترجم: شهکام جولايي، تهران: نشر جويا.
 62. هيل، ناپلئون و استون، کلمنت (1393) موفقيت نامحدود در 22 روز، مترجم: هدي ممدوح، تهران: نشر مؤسسه فرهنگي هنري نقش سيمرغ.

 

با سپاس از پروردگار هستي و تشكر از همه نويسندگان، مترجمان، گروه مشاوران خانه آرامش

و همه دوستانی که با پیشنهادات ارزنده خود مجموعه سلام بر زندگی را غنی تر نمودند.